Frivillig i Furesø Håndbold

Hvad er en frivillig?
En frivillig er en person, der laver et stykke arbejde i en forening uden at få betaling for det. Man er således ikke ansat, men påtager sig en opgave, fordi man har tid og lyst til at hjælpe.

Hvilke opgaver skal man lave som frivillig?
Man kan være frivillig på mange forskellige måder og give en hånd med en enkeltstående opgave, eller påtage sig en opgave, der strækker sig over længere tid.

Denne figur viser,  at man kan være frivillig på forskellige måder, og bidrage på mange måder. Man behøver ikke at vide en masse om håndbold eller have været i klubben i mange år. Man bidrager på det niveau, man kan.

 

 

Listen er lang med de opgaver, som der er brug for frivillige kræfter til. Læs om nogle af opgaverne her:

Holdnære opgaver Fælles opgaver

                Udvalg             

Holdleder Cafeteriavagter i Farum Arena Sponsorudvalg
Aktivitetskoordinator Turleder Aktivitetsudvalg
Dommerbord, vask, kørsel Salg af Lions julemærker  
  Loppemarked  
 

Holdleder
Alle hold skal have en holdleder. En holdleder er typisk en forælder, der påtager sig en del af de praktiske opgaver, der er forbundet med at få et håndboldhold til at fungere.
Efter aftale med træneren kan holdlederens opgaver fx være (stort og småt):
 • Udfærdige kampoversigt (udsendes så snart programmet er lagt) og opdateres med ændringer
 • Lave liste over hvem der kører, vasker og passer dommerbord ved hjemmekampe
 • Medbringe lægetaske/bolde m.m. til kamp
 • Modtage ferieindberetninger fra spillerne og udfærdige oversigt
 • Sørge for at lægetasken er fyldt (isposer m.m.)
 • Informere spillere/forældre om diverse cups/weekendture/pakkelister m.m.
 • Jævnligt tjekke HRØ’s hjemmeside vedr. c-række stævner og tilmelde til c-række stævner (kun c-række hold)
 • Modtage tilmeldinger og betaling til cups m.m.
 • Udfylde holdkort til kamp
 • Indtaste kampresultat
 • Have styr på spillertøjet og drikkedunke, så det er klar til kamp/turnering
 • Hjælpe spillerne i omklædningsrummet

Vil du gerne være holdleder, skal du tage en snak med træneren og/eller melde dig på forældremødet.

Aktivitetskoordinator
Aktivitetskoordinatoren er bindeleddet mellem bestyrelsen og truppen. De ved hvad der rør sig på holdet og kan sætte nye ideer i søen, samtidig med at de kan være bestyrelsens forlængede arm, når der skal rekrutteres nye kræfter. Aktivitetskoordinatoren skal ikke lave arbejdet selv. De skal kunne mobilisere de andre forældre på holdet til at stille op. Alle årgange fra U6 til U18 skal udpege minimum en aktivitetskoordinator. I bestyrelsen tror vi på, at det er sjovest at lave frivilligt arbejde med folk, som man kender og gerne vil arbejde samme med. Det er endnu en grund til at vi gerne vil holde aktiviteter i regi af holdene, hvor forældregrupperne som regel kender hinanden og synes det kunne være sjovt at lave noget sammen.

Vil du gerne være aktivitetskoordinator, skal du tage en snak med træneren og/eller melde dig på forældremødet.

Dommerbord, kørsel, vask
Der er opgaver omkring holdene, som vi har brug for at alle hjælper med at løfte. Det drejer sig om kørsel til kamp på udebane, vask af spillertøjet og bemanding af dommerbordet ved hjemmekampe. Typisk vil holdlederen lave en liste, så opgaverne fordeles ud på alle og det ikke er de samme der skal køre hver gang. Hvis man ikke føler sig sikker i forhold til at betjene dommerbordet, kan klubben lave et minikursus i hvordan dommerbordet fungerer og hvilke regler man skal kende til.

Hvis du har spørgsmål, kontakt træneren eller holdlederen på dit hold.

Turleder
Klubbens ture til stævner i ind- og udland er helt centrale for at skabe klubliv og sammenhold på tværs af holdene. For at kunne komme på tur er der brug for folk til at planlægge turene. Hver tur skal have en turleder, der står for planlægningen og gennemførelsen.

Opgaverne består i:

 • Udarbejde budget for turen og får det godkendt af kassereren.
 • Forestå tilmelding til stævnet.
 • Udarbejde og sende invitationer til spillere og forældre.
 • Registrere tilmeldinger/betaling fra spillere.
 • Arrangere transport – bestille bus, tog etc.
 • Løbende dialog med forældre og trænere efter behov.
 • Aftale overnatning/skole med stævnearrangørerne.
 • Praktisk info. til alle deltagere inden afgang.

Hvis du gerne vil melde dig som turleder eller gerne vil høre mere, så kontakt et bestyrelsesmedlem.

Loppemarked
Loppemarked finder sted 2 gange om året i Værløse hallen. I slutningen af marts og i slutningen af oktober. Loppemarkedet arrangeres af loppegruppen, men der er brug for mange frivillige hænder på selve dagen. Loppegruppen beder de enkelte hold om at bidrage med forskellige opgaver: opsætning/nedtagning af stadepladser, kagebagning, bemanding af kageboden, indgangsvagter om morgenen m.m.

Læs mere om loppemarkedet her.

Henvendelsen om at hjælpe til loppemarkedet kommer via træner eller holdleder.

Salg af Lions Julemærker

VHK/FHF/Furesø Håndbold deltager hvert år i salg af Lions julemærker i november måned. Det giver mulighed for at tjene lidt penge til holdkassen og klubben og så har samarbejdet med Lions også ved flere lejligheder givet flotte tilskud i form af kamptøj og tilskud til ture.

Man går i mindre grupper ud fra tildelte ruter blandt husstandene i postdistrikt 3500 Værløse og 3520 Farum. Der sælges julemærker og uddeles en årskalender.

Den frivillige opgave ligger primært i at få organiseret deltagelsen på de enkelte hold, samt sikret, at der er voknse, der kan gå rundt sammen med de mindste børn. Selve salget koordineres overordnet af Pia Overgaard This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Henvendelsen vedr. hjælp til salget af julemærkerne kommer via træner eller holdleder.

Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af de sociale aktiviteter/traditioner i klubben. Aktivitetsudvalget går på tværs af VHK og FHF og koordinerer de aktiviteter, der skal sættes i gang løbet af året, fx jule- og sæsonafslutning. Aktivitetsudvalget er afhængig af opbakning fra holdene mht. at levere hjælp til gennemførsel af arrangementer. Opgaverne i aktivitetsudvalget handler således meget om at organisere, kommunikere og rekruttere. Kontakt Sine Eilertsen, hvis du vil vide mere: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Cafeteriavagt i Farum

Cafeen i Farum Arena drives af Farum HF og er en vigtig indtægtskilde for klubben.

Cafeen giver mulighed for hygge, socialt samvær og mulighed for køb af mad og drikke i forbindelse med kampe og turneringer, hvilket også er et godt signal når vi invitere andre klubber til Farum Arena.

Der er altid minimum 2 på vagt af ca 2,5 – 3 timers varighed, og altid mindst 1 erfaren.

Det er hyggeligt og man lærer mange andre forældre / spillere i klubben at kende – både i forbindelse med dem man har vagt sammen med og de mange glade mennesker som handler i cafeen.

Cafeen er åben på hjemmedage i vinterturneringen.

Derudover er der 2 stævner i løbet af året, hvor der er brug for mange hjælpere – Furesø cup og Furesø opstarts cup.

Du kan henvende dig til Anne, tlf 28 60 98 18 hvis du er interesseret – vi har brug for din hjælp.

Go to top