Efterskoleprojektet

Vi har i Furesø Håndbold for første gang en særlig problematik inde på livet, som vi tidligere kun har oplevet i begrænset omfang. Vi har simpelthen en efterskoleårgang. Næsten alle årgang 00 spillere i klubben (mere end 20 spillere) tager på efterskole eller udlandsophold i næste skoleår på både pige- og drengesiden. Vi arbejder derfor aktivt på at sikre, at spillerne bevarer deres kontakt til Furesø Håndbold mens de er væk, for vi vil naturligvis gøre alt for at de kommer tilbage og spiller håndbold hos os igen. Samtidig arbejder vi også på at sikre et fortsat spændende træningsmiljø for de spillere, der er tilbage.

Projektet

Formålet med de aktiviteter, vi sætter i gang er at de spillere, der er væk fra klubben det næste år, fastholder kontakten til Furesø Håndbold, så de finder det naturligt at vende tilbage til klubben og spille håndbold når året er over.

Der kommer til at ske følgende:

- Frem til sommerferien er der et træningstilbud - dog en smule reduceret i forhold til normalt.
- Albertslund Cup d. 4.-5. juni.
- Sommertur til Teramo i Italien.

Vi holder spiller-/forældremøde i forbindelse med sæsonopstarten, hvor vi fremlægger vores plan for både de spillere, der er hjemme og de, der er afsted.

I løbet af skoleåret, vil vi holde kontakten til spillerne, vi vil følge med i hvordan det går og vi vil invitere til aktiviteter i klubben. Hvis der er interesse, kan spillerne spille med til et stævne i juledagene. Det er kontaktpersonerne nedenfor, der kommer til at være bindeleddet mellem spillerne og klubben.

Kontaktpersoner

For at sikre, at der bliver fulgt op på de spillere, der tager på efterskole, har vi udpeget nogle særlige personer med nogle særlige ansvarsområder i den kommende sæson.

Funktioner Navn
Emailadresse
Koordinator Mads Nommesen
mads.nommesen@hotmail.com
Aktivitetsmester Christian Hagenbæk
christian_hagenbaek@hotmail.com
Ambassadør Pernille Bækdahl
minibaekdahl@gmail.com
Drenge    
Efterskoleansvarlig Lennart Sten          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Træner Mikkel Larsen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Piger    
Efterskoleansvarlig Karin Finnemann     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Træner Thomas Milholt
thom-milholt@hotmail.com
       

Kontingent for efterskoleelever

Man betaler kontigent pr. 1.4. på normal vis, hvis man har tænkt sig at træne med frem til sommer og hvis man deltager i sommerturen. Fra 1.10. bliver man sat på en efterskoleliste og hvis det er aktuelt, kan der laves aftale om, at man spiller turneringskampe for Furesø til reduceret kontingent. Hvis man spiller et andet sted, skal den nye klub anmode om spillercertifikatet via haandoffice til enten VHK eller FHF afhængigt af hvor man er medlem. Næste kontingentopkrævning til fuld pris bliver således pr. 1.10.2017.

En lille tegning af projektet:

Aktiviteter

Husk, at den pladsspecifikke træning for damer/piger også er åben for efterskoleelever. Læs mere: Pladsspecifik træning for piger/damer

Mere info

Vi vil opdatere denne side løbende, men indtil da kan du læse mere på DHF's hjemmeside.

Go to top