Håndbold for livet

Furesø Håndbold står ligesom så mange andre klubber med den udfordring, at det er svært at fastholde ungdomsspillerne som seniorspillere. Det skyldes dels, at mange af spillerne flytter væk fra kommunen for at læse og dermed skal til at transportere sig længere end de er vant til, dels at der er et naturligt frafald når man er færdig med sin ungdomsuddannelse og skal ud i verden og prøve andre ting. Det er en udfordring, som vi ønsker at adressere og vil forsøge at gøre noget ved. Derfor har vi formuleret en plan, som vi sætter i søen fra sæson 14/15. Den grundlæggende tanke er, at håndbold skal være en sport man dyrker hele livet, lige meget hvad man ellers går og laver. Dermed skal det være muligt at skrue op og ned for ambitionsniveauet afhængigt af hvor meget tid og lyst man har til at spille håndbold.

Målsætningen for seniorhåndbolden i Furesø Håndbold er:

  • Skabe et godt træningsmiljø med fokus på kvalitet og udvikling (også når man bliver senior).
  • Skabe en god tradition for integration af unge spillere i seniorgruppen.
  • Opnå stabilitet i seniortruppen – en konstant tilgang af egne spillere og et stabilt niveau (3. eller 2. div. for 1. holdet)
  • Være rummelige, dvs. 2. hold skal tænkes ind i trænings set-up og have et lige så seriøst tilbud, som 1. holds truppene.

Hvordan:

  • U18 og senior skal ses som én afdeling (strategisk, taktisk, og når det er muligt, operationelt i betydningen, at der skal ske en konkret planlægning fra sæson til sæson baseret på hvilke spillere, der indgår på de forskellige årgange).
  • Senior (både HS og DS) skal være flagskibe og skal være noget man ser op til. Ikke kun målt på niveau (selvom man har spillet på højeste niveau som ungdom, kan man godt spille 3. div som senior og få noget ud af det), men lige så meget fordi det er sjovt og lærerigt at være seniorspiller i Furesø Håndbold.
  • At være flagskib betyder også at trænerne på seniorholdene skal tage en aktiv rolle i arbejdet med den sportslige udvikling i Furesø Håndbold, og være med til at sikre at overgangen fra ungdom til senior bliver en positiv oplevelse.
  • Furesø Håndbolds værdier og kultur skal være gennemgående fra ungdom til senior, herunder ønsket om at have tilbud til alle, der ønsker at være en del af klubben.
  • Der skal etableres attraktive rammer omkring det at være seniorspiller: traditioner for fester og andre fælles oplevelser i form af ture m.m..
Go to top