Spilleregler

Regelværket for håndboldspillet består af flere delelementer.

Overordnet gælder de internationale spilleregler.

Hertil kommer de regler som de enkelte forbund i Danmark har vedtaget. Det drejer sig om Turneringsreglement Øst,hvor reglerne for op- og nedrykning af spillere fx fremgår.

I Propositionerne (Øst) kan man læse om de særlige vilkår for de enkelte rækker og udbudte turneringer og hvilke regler, der gælder for afvikling af disse. Det er fx her reglen om at man ikke må mandsopdække i børne- og ungdomsrækker fremgår. 

Der er lavet en særlig vejledning for brug af U18 spillere på senior divisionshold. Den kan hentes her som pdf.

Go to top