Bestyrelse

Bestyrelserne

Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges af klubbens medlemmer på generalforsamlingen. Formanden er på valg i lige år, mens næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Bestyrelsen kan konstituere sig med 5+ medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer ud over formand, næstformand og kasserer vælges hvert år

Bestyrelsen i FHK arbejder tæt sammen for at give vores medlemmer et super godt og  alsidigt fritidstilbud. 

Medlemmerne kan ses nedenfor:

Formand

Profile Image
Formand
Kenneth Høeg

Kasserer

Profile Image
Kasserer
Flemming Michelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Profile Image
Martin Laue Brodersen
Tabita Sonne-Dalsø
Profile Image
Sponsor ansvarlig
Betina Knøfler
Profile Image
Dommerpåsætning og kamp-planlægning
Steen Fedders
Profile Image
Thomas Lyngholm
Profile Image
Mathias Lindgreen
Profile Image
Morten Petersson
Morten Østergaard
Profile Image
Heidi Corneliussen

Vil du lave bestyrelsesarbejde?

FHK Håndboldklub bygger på, at en masse mennesker har lyst til at bidrage med deres tid, kompetencer og andre ressourcer.

Det er bestyrelsens ansvar, at:

  • Den daglige drift af klubben fungerer. 
  • Tegne de overordnede målsætninger og visioner for klubben.
  •  Prioritere klubaktiviteter udenfor banen
  • Sikre at der er hænder nok til at løfte alle opgaver

Vores bestyrelse består typisk af 5+ medlemmer. Ud over formand, næstformand og kasserer, er der ikke titler på posterne. Bestyrelsesmedlemmerne påtager sig funktioner og opgaver alt efter, hvor de har deres interesse.  De er ofte repræsenteret i et eller flere af vores udvalg.

Hvis man gerne vil byde sig til i forhold til bestyrelsesarbejdet, er man velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.