Etiske retningsliner

God takt og tone, skaber gode rammer....

Etiske retningslinier i Furesø Håndbold Klub

Downloades her i pdf- klik her

Håndbold sporten i Furesø Håndbold Klub
”Er kendetegnet ved, at udøvere trives i et godt psykisk og socialt miljø”.
Det overordnede mål med håndbold i Furesø Håndbold Klub er at give udøveren mulighed for alsidig udvikling og for at mestre forskellige færdigheder i håndbolden.
Furesø Håndbold Klub har opstillet følgende normer som henviser til handling og holdninger, som kendetegner den gode sport og det sammenhold klubben gerne vil stå for.
Etiske regler for spillere i Furesø Håndbold Klub
1. Gå forrest med en positiv opførelse samt positive og støttende kommentarer.
2. Opfør dig overfor andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig overfor dig.
3. Udøv vores sport efter reglerne og vær med til at løse konflikter uden fjendtlighed eller vold.
4. Fordøm hånende eller nedladende tilråb og udtalelser.
5. Overhold klubbens uskrevne som skrevne regler og normerne i alle henseende.
6. Respekter andre udøvers talen, potentiale og dygtighed – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering.
7. Samarbejd åbent og ærligt med og andre som støtter dig.
8. Tag selv hovedansvaret for din udvikling og præstationer.
9. Bevar en høj standard for din personlige opførelse i og uden for klubben.
10.Accepter aldrig truende og voldelig adfærd.
11.Værdsæt klubbens frivillige instruktører og ledere.
12.Søg at give alle udøvere lige muligheder for at deltage uafhængigt af deres baggrund, idrætslige evner og potentiale.
13.Udøv respekt for klubbens værdier ved åbenhed og demokrati.
14.Involver dig ikke i foreningsarbejdet med alkohol eller dopingmisbrug.
15.Værn om klubbens værdier.
16.Behandl alle udøvere ligeværdigt – uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold.
Etiske regler for Furesø Håndbold Klub
Etiske normer for trænere/instruktører i Furesø Håndbold Klub
1. Vær et godt eksempel for dine aspiranter.
2. Skab mulighed for og motiver udøveren til at udvikle sit individuelle talent.
3. Tilrettelæg håndboldtræningen således, at den er passende i forhold til hver enkelt udøvers alder og udvikling.
4. Overhold og respekter regler og procedurer i vores sport, og tilskynd udøverne til at gøre det samme.
5. Lær dine udøvere at optræde med respekt over for reglerne på trænings/spille steder (haller).
6. Giv positiv kritik, som passer til den enkelte udøvers individuelle behov og alder.
7. Undgå overdreven negativ kritik, benyt altid med konstruktiv kritik.
8. Tilskynd udøverne til at respektere hinanden som individer – uanset deres baggrund, sportslige evner og potentiale.
9. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser.
10.Vær altid opmærksom på den rolle, du har som træner/instruktør, og undgå enhver seksuel tilnærmelse af, og intim kontakt til udøverne.
11.Behandl alle udøvere ligeværdigt – uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold.
12.Vis interesse og omsorg for syge og til skade kommende.

Kontaktformular - Etik